ALBA Trading CEE
ALBA Group mapa witryny
Szukaj:
Jesteś na: Strona główna / ALBA Trading CEE Sp.z o.o. / Nasza Strategia

Nasza Strategia

Przyszłościowe rozwiązania i elastyczność.

ALBA Trading CEE Sp. z o.o. wraz z ALBA Group łączy w swoim działaniu doświadczenie z nowymi ideami.

W ten sposób możemy stale rozszerzać zakres oferowanych przez nas usług, jednocześnie w pełni zaspokajając potrzeby naszych Klientów. Dzięki temu potrafimy dopasować się do wymagającego rynku, osiągając jednocześnie stabilny wzrost.

 • Potrafimy słuchać i jesteśmy otwarci na zmiany.
  Potrzeby i preferencje Klientów są w centrum naszej uwagi. Stale monitorujemy opinię naszych
  Klientów na temat świadczonych przez nas usług oraz pracy samej firmy.
  Zmiany służą poprawie jakości wykonywanej przez nas pracy.

 • Jesteśmy odpowiedzialni.
  Zawsze wywiązujemy się z przyjmowanych zobowiązań, a wzajemne relacje budujemy na zaufaniu.
  Zdajemy sobie sprawę, iż firma świadcząca usługi komunalne w szczególny sposób jest
  współodpowiedzialna za standard życia lokalnej społeczności. Działamy zgodnie z etyką biznesu.
  Etyka biznesu ma podstawowe znaczenie dla sposobu prowadzenia naszej działalności. Wyznajemy jasne reguły i działamy według ogólnie akceptowanych zasad.

 • Naszym kapitałem jest wiedza a celem zrównoważony rozwój.
  W naszej działalności wykorzystujemy własne wieloletnie doświadczenia i łączymy je z
  nowoczesnymi, europejskimi standardami w gospodarce odpadami. Określamy zrównoważony rozwój jako strategię takiego wykorzystania zasobów środowiska, które pozwoli na zaspokojenie potrzeb i
  podniesienie jakości życia wszystkich, przy jednoczesnym odtworzeniu kapitału przyrodniczego dla
  przyszłych pokoleń.

 • Podejmujemy wyzwania.
  Działamy przedsiębiorczo rozwiązując trudne problemy gospodarki odpadami. Chcemy stosować
  pionierskie, niekonwencjonalne rozwiązania, jeśli tylko pozwolą one na zminimalizowanie negatywnych
  skutków rozwoju cywilizacyjnego. Naszym celem jest wprowadzanie w Polsce standardów przyjętych w krajach Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki odpadami i recyklingu.

 • Dbamy o środowisko.
  Zbieramy i segregujemy odpady, aby poddawać je procesom recyklingu. Rosnąca konsumpcja
  pociąga za sobą wzrost ilości odpadów ograniczających naszą przestrzeń życiową. Dzięki podniesieniu poziomu świadomości ekologicznej nas wszystkich jesteśmy w stanie część z odpadów traktować jako surowce do wytworzenia kolejnych produktów. Angażujemy się w sprawy lokalne.

 • Jesteśmy nowoczesną europejską firmą.
  Nie skupiamy się wyłącznie na swojej działalności biznesowej i osiąganiu zysków, ale jesteśmy
  aktywnym członkiem lokalnej społeczności. Nasza aktywność społeczna jest widoczna w działalności
  charytatywnej oraz sporcie.

Giełda surowców

Dodaj swoje
ogłoszenie

Nasi przedstawiciele
w Polsce